Tags: hè thu

thu hoạch lúa gạo

Một Số Điều Cần Lưu Ý Trong Sản Xuất Vụ Hè Thu 2024

Sản xuất hè thu và vụ mùa năm nay là vụ sản xuất gặp khó khăn lớn do ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng, hạn, mặn đến sớm, nguồn nước ở các sông suối, hồ đập giảm mạnh, nhiều cánh đồng lúa xuân hiện nay đang ... Read more
29/05/2024
Xem thêm