Tags: tree growing techniques

Technical Guidelines To Plant And Fertilize Lotus For Harvesting Seed

Cùng Việt Nga tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc sen lấy hạt hiệu quả qua bài viết này.
22/10/2022
See more

Technical Guidelines For Growing Green Orange On Farmland (Part 2)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các bước, Bà Con cần nắm được kỹ thuật chăm sóc cây cam sành trong quá trình trồng để hạn chế sâu bệnh và đạt năng suất cao nhất.
18/10/2022
See more

Technical Guidelines For Growing Green Orange On Farmland (Part 1)

Green orange is one of the main fruits in the southern provinces of Vietnam, mainly grown in Vinh Long, Tra Vinh, Hau Giang, and Soc Trang. With high economic value, green orange is currently a popular crop among many farmers. However, many farmers still cultivate green oranges improperly, leading to low efficiency. Also affects the ... Read more
18/10/2022
See more