Hàng Loạt Nông Dân Tại Đồng Tháp Đăng Ký Thành Công Mô Hình Trình Diễn Phân Bón Chuyên Dùng Trong Vụ Mùa Thu Đông

Xem thêm

Mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa Anh Dương Hoàng Minh tại Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Anh Dương Hoàng Minh gieo sạ giống lúa OM 18 trên diện tích 5 công (1300 m2/công) mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa như sau: Tính chất đất: có phèn nhẹ và gốc rạ nhiều, nguy có ngộ độc hữu cơ cao Liều lượng: 15kg/công/đợt Mô hình sử dụng phân bón ... Read more
29/10/2022
Xem thêm

Hiệu Quả Vượt Trội Của Mô Hình Trình Diễn Phân Bón Chuyên Dùng Cho Lúa Của Phân Bón Việt Nga

1. M️ô hình thực tế sử dụng phân bón chuyên dùng cho lúa đạt hiệu quả cao Phân bón Việt Nga chúc mừng anh Lê Phi Hùng đã hoàn thành mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa lần đầu tiên và tiến hành thu hoạch thành công. Theo chia sẻ của anh ... Read more
17/10/2022
Xem thêm