Hệ thống mạng lưới đại lý

Gần 30 năm trong chặn hành trình phát triển, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Phân bón Việt Nga đã phủ mạng lưới hơn 500 nhà phân phối, đại lý rộng khắp 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

hệ thống đại lý ĐBSCL