Nông Dân Trúng Mùa Cùng Bộ Phân Bón Chuyên Dùng Việt Nga

Xem thêm

Phần 3: Kỹ Thuật Trồng Và Bón Phân Cho Cây Sầu Riêng – Kỹ Thuật Chăm Sóc Cho Cây Sầu Riêng Giai Đoạn Phục Hồi

Bà con tham khảo Phần I và II theo hướng dẫn bên dưới: – Phần I: Sơ lược và hướng dẫn bón lót cho cây sầu riêng tại link: https://youtu.be/VeB3LyhseAk – Phần II: Hướng dẫn bón phân theo giai đoạn phát triển của cây tại link: https://youtu.be/Rmvpl2BPQdA Cây Sầu Riêng ở giai đoạn nuôi trái, ... Read more
15/02/2023
Xem thêm

Phân Bón Việt Nga tổng kết mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa vụ Hè Thu 2022

Cùng Phân bón Việt Nga nhìn lại hiệu quả của bộ phân bón chuyên dùng thông qua những Mô Hình Trình Diễn đã thực hiện tại địa bàn khu vực tỉnh Đồng Tháp. Chúc mừng các hộ Nông dân: Anh Huỳnh Phước Xuyên – huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Anh Huỳnh Văn Phạt – ... Read more
14/12/2022
Xem thêm

Hàng Loạt Nông Dân Tại Đồng Tháp Đăng Ký Thành Công Mô Hình Trình Diễn Phân Bón Chuyên Dùng Trong Vụ Mùa Thu Đông

Chương trình Mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa của Phân bón Việt Nga vẫn đang diễn ra đến hết 31/08/2023. Mong muốn hỗ trợ và mang bộ sản phẩm Chuyên dùng cho lúa đến gần với Quý Bà Con và giúp bà con hiểu hơn tính năng, sử dụng chính xác ... Read more
18/11/2022
Xem thêm

PHẦN 2: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG – Hướng dẫn bón phân theo giai đoạn phát triển của cây

1. Các mùa vụ Sầu Riêng trong năm: 1.1. Sầu Riêng mùa: là giai đoạn dễ xử lý ra hoa (XLRH) vì nó thuận theo chu kỳ sinh lý tự nhiên của cây sầu riêng. Được tính từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 dương lịch năm sau, đây là những tháng mùa khô ... Read more
25/11/2022
Xem thêm

PHẦN 1: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG – Sơ lược và hướng dẫn bón lót cho cây Sầu Riêng

Dưới đây là những lưu ý của Phân bón Việt Nga giúp bà con trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, giúp cây sầu riêng phát triển tốt và cho năng suất vượt trội. 1. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cho 170-200 cây/ha Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) phải đắp mô cao ... Read more
18/11/2022
Xem thêm

Mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa Anh Dương Hoàng Minh tại Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Anh Dương Hoàng Minh gieo sạ giống lúa OM 18 trên diện tích 5 công (1300 m2/công) mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng  Tính chất đất: có phèn nhẹ và gốc rạ nhiều, nguy có ngộ độc hữu cơ cao Liều lượng: 15kg/công/đợt Mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng lúa: 5 ... Read more
29/10/2022
Xem thêm