Tags: câu chuyện truyền thanh

Phần 2: Câu Chuyện Truyền Thanh – Phân Bón Chuyên Dùng Cho Lúa Của Việt Nga

Phát thanh lúc: 5 giờ 45 phút sáng hằng ngày trên đài Truyền Thanh Đồng Tháp – kênh phát thanh FM tần số 98.4 Mhz từ ngày 1/11 đến 15/11/2022. Xem Phần 1 câu chuyện truyền thanh tại đây. Phân bón Việt Nga tiếp tục xây dựng câu chuyện truyền thanh về bộ phân bón ... Read more
18/10/2022
Xem thêm

Phần 1: Câu Chuyện Truyền Thanh – Phân Bón Chuyên Dùng Cho Lúa Của Việt Nga

Phát thanh lúc: 5 giờ 45 phút sáng hằng ngày trên đài Truyền Thanh Đồng Tháp – kênh phát thanh FM tần số 98.4 Mhz từ ngày 5/10 đến 20/10/2022. Với mong muốn chia sẻ và gắn kết hơn với bà con nông dân, Việt Nga đã xây dựng câu chuyện truyền thông về bộ ... Read more
18/10/2022
Xem thêm