Tags: quy tắc bón phân

quy tắc 5 đúng 1 cân đối Việt Nga

Nguyên Tắc Bón Phân “5 Đúng 1 Cân Đối” Cho Cây Trồng Đạt Hiệu Quả

Ở những bài đăng trước, Phân bón Việt Nga đã đề cập về vấn đề hiệu suất sử dụng phân bón của nước ta chỉ đạt mức 50% mỗi loại. Cụ thể, lượng phân bón hao hụt hàng năm rất lớn: 1,77 triệu tấn urê, 2,07 triệu tấn supe lân, 344 nghìn tấn kali. Bón ... Read more
23/05/2023
Xem thêm