Tags: sầu riêng

PHẦN 2: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG – Hướng dẫn bón phân theo giai đoạn phát triển của cây

1. Các mùa vụ Sầu Riêng trong năm: 1.1. Sầu Riêng mùa: là giai đoạn dễ xử lý ra hoa (XLRH) vì nó thuận theo chu kỳ sinh lý tự nhiên của cây sầu riêng. Được tính từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 dương lịch năm sau, đây là những tháng mùa khô ... Read more
25/11/2022
Xem thêm

PHẦN 1: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG – Sơ lược và hướng dẫn bón lót cho cây Sầu Riêng

Dưới đây là những lưu ý của Phân bón Việt Nga giúp bà con trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, giúp cây sầu riêng phát triển tốt và cho năng suất vượt trội. 1. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cho 170-200 cây/ha Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) phải đắp mô cao ... Read more
18/11/2022
Xem thêm