Tags: sốc nhiệt

Bảo Vệ Sầu Riêng Trước Tình Trạng Sốc Nhiệt Mùa Nắng Nóng

Sầu riêng là loại cây trồng khó tính, nhạy cảm với thời tiết cũng là cây chịu hạn kém do đó trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng thêm tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, độ mặn xâm nhập sâu, sớm và cao ở nhiều nơi khiến cây ... Read more
03/06/2024
Xem thêm