Hiệu Quả Của Phân Bón Việt Nga Trên Ruộng Nhiễm Phèn

20/09/2023
Ngoài những biện pháp cải tạo đất như cày sâu, phơi ải,... Bà con có thể áp dụng giải pháp của Phân Bón Việt Nga. Cụ thể, trước khi canh tác Bà con có thể bón phân Hữu cơ Humic và các dòng phân chuyên dùng cho cây lúa,... để hỗ trợ cho quá trình cải tạo đất phèn cũng như ổn định độ pH của đất.
Chia sẻ