PHẦN 3: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG – Kỹ thuật chăm sóc cho cây Sầu riêng giai đoạn phục hồi

15/02/2023
Phục hồi cây sầu ruộng trong giai đoạn này là rất quan trọng, giúp cây tái tạo bộ lá và bộ rễ mới sao cho đủ sức để nuôi trái trong vụ mùa kế tiếp. Bà con lưu ý các kỹ thuật và áp dụng đúng cách để phục hồi cho cây hiệu quả nhé
Chia sẻ

BÀ CON TRÚNG MÙA CÙNG PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG VIỆT NGA

06/01/2023

Tổng kết mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa vụ Hè Thu 2022

14/12/2022

PHẦN II: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG: Hướng dẫn bón phân theo giai đoạn phát triển

25/11/2022

PHẦN I: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN CHO CÂY SẦU RIÊNG: Sơ lược và hướng dẫn bón lót cho cây Sầu Riêng

25/11/2022

HÀNG LOẠT NÔNG DÂN ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG TRONG VỤ MÙA THU ĐÔNG

22/11/2022