Lúa Nở Bụi Mạnh, Chống Chọi Sâu Bệnh Tốt, Chắc Tới Cậy Nhờ Phân Chuyên Dùng Việt Nga

29/06/2023
🎉 Chúc mừng anh Trần Văn Phú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch 5 công lúa tham gia Mô hình trình diễn của Phân Bón Việt Nga với năng suất 1100 kg/công tầm lớn. 🧑‍🌾 Bộ chuyên dùng của Phân bón Việt Nga với công thức: - Đợt 1 & 2 (Đẻ nhánh): NPK 20-15-5+TE. Liều lượng: Bón 15-18kg/đợt/công. - Đợt 3 (Đón đòng): NPK 15-5-20+TE. Liều lượng: Bón 15-20kg/đợt/công. 🌟 Phân đã được nghiên cứu giúp cân đối dinh dưỡng cho cây trồng trong suốt quá trình sinh trưởng, tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí cho bà con nông dân. Cây lúa sử dụng Phân Bón Việt Nga: 🌾 Thân cây cứng cáp, đẻ nhánh tốt. 🌾 Rễ chắc khỏe, hạn chế đổ ngã. 🌾 Cây chống chịu tốt trước sâu bệnh hại, giảm được chi phí thuốc trừ sâu. 🌾 Khi nở bông hạt lúa to tròn, chắc vô tới cậy. Nhờ đó mà năng suất lúa vượt trội hơn các ruộng đối chứng lân cận. 👇 Dưới đây là những chia sẻ của anh Trần Văn Phú về thực tế mô hình trình diễn phân bón chuyên dùng cho lúa mà anh tham gia. Kính mời bà con cùng theo dõi.
Chia sẻ