Chứng nhận và
giải thưởng

Thương Hiệu Tiêu Biểu 2017

Thương Hiệu Vàng - Nông Nghiệp Việt Nam 2017

Sản phẩm chất lượng cho mùa bội thu 2017

Doanh nhân tiêu biểu 2017