Chứng nhận và
giải thưởng

Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2023

Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2017

Chứng Chỉ ISO 9001:2015 Về Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Thương hiệu tiêu biểu, Chất lượng vượt trội 2017

Doanh nhân tiêu biểu vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sản phẩm chất lượng Cho mùa bội thu 2017