Tầm nhìn

Trở thành đơn vị dẫn đầu cung cấp phân bón chất lượng cao, giữ vững vị trí số 1 tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.


giới thiệu phân bón việt nga

Sứ mệnh

Vì một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững và cuộc sống chất lượng hơn cho nhà nông.giới thiệu phân bón việt nga

Giá trị cốt lõi

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐI SUỐT CHẶNG HÀNH TRÌNH GẦN 30 NĂM CỦA PHÂN BÓN VIỆT NGA:
1. Tư duy tích cực
2. Đồng lòng hợp tác
3. Chất lượng vững bền
4. Chia sẻ chân thực
5. Chuyên nghiệp hiệu quả
6. Uy tín trường tồn

Việt Nga đặt chữ TÍN lên hàng đầu.
Luôn giữ chữ TÍN trong mọi hoàn cảnh.
Dùng chữ TÍN tạo nên thương hiệu Việt Nga.
giới thiệu phân bón việt nga