Tags: canh tác vụ lúa đông xuân

Kỹ thuật canh tác lúa hè thu

Quy Trình Tác Vụ Lúa Đông Xuân – Những Điều Không Nên Bỏ Sót

Vụ Đông Xuân được biết đến là vụ canh tác đem thường đem về nhiều lợi nhuận nhất do khí hậu phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước tính ... Read more
25/12/2023
Xem thêm