Tags: phân bón cây sầu riêng

Nguyên Tắc “5 Đúng” Khi Bón Phân Cho Cây Sầu Riêng Bà Con Nông Dân Cần Biết

Sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế cao, được nhiều nhà vườn ưa chuộng. Để cây sầu riêng phát triển tốt và cho năng suất cao, việc bón phân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngược lại bón phân không đúng cách có thể dẫn đến lãng ... Read more
01/03/2024
Xem thêm

Kỹ Thuật Trồng Và Phân Bón Cho Cây Sầu Riêng Giai Đoạn Phục Hồi

Bà con tham khảo Phần I và II theo hướng dẫn bên dưới: – Phần I: Sơ lược và hướng dẫn bón lót cho cây sầu riêng tại link: https://youtu.be/VeB3LyhseAk – Phần II: Hướng dẫn bón phân theo giai đoạn phát triển của cây tại link: https://youtu.be/Rmvpl2BPQdA Cây Sầu Riêng ở giai đoạn nuôi trái, ... Read more
15/02/2023
Xem thêm