Tags: tín chỉ carbon

tín chỉ carbon

Tín Chỉ Carbon – Mặt Hàng Đầy Tiềm Năng Của Nông Nghiệp Việt Nam

Số liệu thống kê từ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu năm 2019, nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, nuôi sống con người nhưng cũng chịu trách nhiệm cho hơn 20% phát thải khí CO2 vào khí quyển.  Theo xu hướng phát triển nông ... Read more
07/08/2023
Xem thêm