Bà Con Nông Dân Hứng Khởi Khi Đăng Ký Thành Công Mô Hình Trình Diễn Phân Bón Chuyên Dùng Cho Lúa

14/03/2023
Xin chúc mừng Quý Nông Dân đã đăng ký thành công mô hình trình diễn Phân bón chuyên dùng cho lúa.
Chia sẻ