BÀ CON NÔNG DÂN HỨNG KHỞI KHI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

14/03/2023
Xin chúc mừng Quý Nông Dân đã đăng ký thành công mô hình trình diễn Phân bón chuyên dùng cho lúa.
Chia sẻ