NÔNG DÂN TRÚNG MÙA CÙNG BỘ PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG VIỆT NGA

14/03/2023
Nông dân sử dụng bộ phân bón chuyên dùng hiệu quả và năng suất cao lên đến 930kg/công (1300ms/công)
Chia sẻ