Phần 3: Kỹ Thuật Trồng Và Bón Phân Cho Cây Sầu Riêng – Kỹ Thuật Chăm Sóc Cho Cây Sầu Riêng Giai Đoạn Phục Hồi

15/02/2023
Phục hồi cây sầu ruộng trong giai đoạn này là rất quan trọng, giúp cây tái tạo bộ lá và bộ rễ mới sao cho đủ sức để nuôi trái trong vụ mùa kế tiếp. Bà con lưu ý các kỹ thuật và áp dụng đúng cách để phục hồi cho cây hiệu quả nhé
Chia sẻ