Phần I: Kỹ Thuật Trồng Và Bón Phân Cho Cây Sầu Riêng: Sơ Lược Và Hướng Dẫn Bón Lót Cho Cây Sầu Riêng

25/11/2022
Dưới đây là những lưu ý của Phân bón Việt Nga giúp bà con trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, giúp cây sầu riêng phát triển tốt và cho năng suất vượt trội. Bà con lưu ý tham khảo chuẩn bị theo các mục thông tin trước khi trồng Sầu riêng để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất.
Chia sẻ