Phần Ii: Kỹ Thuật Trồng Và Bón Phân Cho Cây Sầu Riêng: Hướng Dẫn Bón Phân Theo Giai Đoạn Phát Triển

25/11/2022
Dưới đây là những hướng dẫn về cách bón phân giúp bà con trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, giúp cây sầu riêng phát triển tốt và cho năng suất vượt trội.
Chia sẻ