Cơ hội tích lũy kinh nghiệm

Ngày 04/10/2022

Xác định nguồn nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất, quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty, Phân Bón Việt Nga chú trọng xây dựng một đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo chuyên nghiệp, nhiệt huyết, thân thiện và được xem là một trong những chiến lược dài hạn của công ty.

Để phát triển được một đội ngũ nhân viên chất lượng, Việt Nga thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo và khuyến khích nhân viên trau dồi các kỹ năng mà họ muốn cải thiện. Nhờ đó, nhân viên được nâng cao kiến thức chuyên môn, cũng như các kỹ năng phục vụ công việc. 

Bên cạnh đó, nhân viên tại Việt Nga có cơ hội học những kỹ năng mới thông qua trải nghiệm những vai trò hoặc dự án mới bên cạnh vai trò hiện tại của họ. Bên cạnh đó, trải nghiệm làm việc với những người đồng nghiệp có kỹ năng chuyên môn cao sẽ giúp đội ngũ nhân viên phát triển không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn ở thái độ làm việc, khả năng thích ứng.

Những năm gần đây, Việt Nga thực thi chiến lược tái cấu trúc bộ máy quản lý, mô hình hoạt động, tập trung củng cố nội lực, xây dựng bước đà vững chắc để có được những bước tiến đột phá ở chặng đường chuyển tiếp tương lai. 

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Việt Nga đã có được những thay đổi toàn diện và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của công ty nhằm hướng đến hoàn thiện mô hình quản trị theo những chuẩn mực quốc tế, đánh dấu sự mở rộng ranh giới khai phá tiềm năng người lao động cũng như tìm kiếm nhân sự tài năng, chuyển giao thế hệ kế thừa tương lai để tiếp nối con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thông tin khác

giám đốc chụp cùng tập thể nhân viên Việt Nga

Môi trường làm việc

04/10/2022
Xem thêm

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm

04/10/2022
Xem thêm

Quyền lợi và chính sách đãi ngộ

04/10/2022
Xem thêm