Môi trường làm việc

giám đốc chụp cùng tập thể nhân viên Việt Nga

Mỗi cán bộ nhân viên là một mắt xích quan trọng trong việc góp phần xây dựng một bản sắc văn hóa riêng mang tên Việt Nga.

Phát triển nguồn nhân lực

Xác định nguồn nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất, quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty, Phân Bón Việt Nga chú trọng xây dựng một đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo chuyên nghiệp, nhiệt huyết, thân thiện và được xem là một trong những chiến lược dài hạn của công ty.

Quyền lợi và chính sách đãi ngộ

Ở Việt Nga, chúng tôi thường xuyên tìm hiểu thị trường lao động và tự hào với chính sách đãi ngộ hấp dẫn và minh bạch để góp phần tạo động lực phấn đấu và phát triển cho nhân viên.