Phân Đạm/Ure

Ure 46N+ Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 46%
 • Biuret: 1,2%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

Đạm Hàn Quốc (Amoni Clorua)

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 25%
 • Axit tự do (quy về H2SO4) 0.5%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

Nano Urea 46N+ Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 46%
 • Biuret 0.5%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

Đạm Ammoni Clorua Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 25%
 • Axit tự do (quy về H2SO4) 0.5%
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm