Phân Potassium (Kali)

Phân Kali Clorua 61 Việt Nga

Phân Kali Clorua 61 Việt Nga

Xem thêm
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 61%
  • Độ ẩm 1%
Xem thêm