Phân Lân & Hữu Cơ

Trung lượng việt nga

Phân Bón Trung Lượng Việt Nga

Xem thêm
 • Canxi (Ca) 17,8%
 • Magie (Mg) 9%
 • Độ ẩm 4%
Xem thêm
VNG ORGANIC GREEEN 666

Phân hữu cơ VNG Organic Green 666

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 20%
 • Tỷ lệ C/N 12
 • Độ ẩm 30%
 • pH(H2O) 5
Xem thêm

Phân Hữu Cơ GONECO 06

Xem thêm
 • Chất hữu cơ 20%
 • Tỷ lệ C/N 5
 • Độ ẩm 25%
 • pH(H2O) 6
Xem thêm