SẢN PHẨM NỔI BẬT

Phân bón NPK 16-16-16+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 16%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
 • TE: Bo (B) 100 ppm
 • TE: Sắt (Fe) 100 ppm
 • TE: Kẽm (Zn) 100 ppm
 • Độ ẩm 5%
Xem thêm

Phân bón Canxi Nitrate Việt Nga

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 15%
 • Canxi (CaO) 26%
 • Bo (B) 900 ppm
 • Độ ẩm 1%
Xem thêm

NPK 17-17-17+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 17%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 17%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
 • Kali Sulphat 100% tốt cho cây trồng
Xem thêm
Phân bón NPK 18-18-18+TE

Phân bón NPK 18-18-18+TE | cho cây ăn trái, lúa, rau củ quả

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 18%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 18%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm
Phân bón NPK 20-5-25 TE

Phân bón NPK 20-5-25+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 25%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm

Phân bón NPK 20-20-15+TE

Xem thêm
 • Đạm tổng số (Nts) 20%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
 • TE Fe, Zn, Bo
Xem thêm